Такси и плащания


СМЕТКА ЗА СЪДЕБНИ ТАКСИ


УниКредит Булбанк - МОНТАНА
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 44 UNCR 7000 3100 0636 97

  • Държавна такса за образуване на дела по описа на Административен съд-Монтана;

  • Държавна такса за издаване на изпълнителен лист по описа на Административен съд-Монтана;

  • Допълнителна държавна такса по чл. 65 ГПК;

  • Издаване на съдебно удостоверение;


НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА (СВИДЕТЕЛИ, ВЕЩИ ЛИЦА)


УниКредит Булбанк - МОНТАНА
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 29 UNCR 7000 3300 0637 08

  • Депозити за вещи лица по административни дела по описа на Административен съд-Монтана;
Важно! За улеснение на гражданите е въведен ПОС терминал за безкасово плащане на държавни такси и депозити за вещи лица по сметките на съда. За плащанията чрез ПОС устройството не се дължи такса за превод, комисионни или друг вид банкови такси.


ТАРИФА №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието