Добре Дошли


на сайта на Административен съд - МонтанаАдминистративен съд град Монтана започва правораздавателната си дейност на 1 март 2007 г. С неговото основаване, както и с основаването на останалите 27 регионални административни съдилища в страната, се цели да се улесни достъпа на гражданите до правосъдието, да се ускори административното съдопроизводство и да се постигне една по-добра защита на правата и законните интереси на гражданите. Наша задача е да осигурим на хората и организациите качествено и общодостъпно правосъдие.

Този сайт и съдържащата се в него информация са израз на желанието ни да бъдем полезни на обществото, като предоставяме информация на всички, които се интересуват от правораздавателната компетентност на Административния съд. Tук ще намерите примерни образци на документи, административна и банкова информация.

Какво трябва да знаем за дейността на административните съдилища може да намерите ТУК .

За улеснение на гражданите е въведен ПОС терминал за безкасово плащане на държавни такси и депозити за вещи лица по сметките на съда. За плащанията чрез ПОС устройството не се дължи такса за превод, комисионни или друг вид банкови такси.

Чрез интернет-страницата можете да задавате въпроси и да правите предложения за оптимизиране работата на Административен съд – Монтана, защото за нас е важно да имаме коректив.

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019